Tokom drugog talasa pandemije Udruženju Svetionik je ukupno donirano: 3. 641.088 RSD.

Potrošeno je: 2. 912.701,20 RSD.
Preostalo je: 728.386,80 RSD –
sredstva koja nismo utrošili ostavljamo ih ukoliko dođe do novog talasa Covida, za kupovinu sredstava u tu svrhu.

Ukoliko do kraja godine ne bude imalo potrebe za dodatnu pomoć povodom Covida 19 kupićemo aparat koji u tom trenutku bude potreban nekom od odjeljenja Opšte bolnice N. Pazar.

Napominjemo, da smo imali izuzetnu saradnju sa građanima Sandžaka, građanima Srbije kao i sa našim drgim ljudima koji žive u dijaspori, svi su oni zajedno slali donacije i interesovali se za stanje u Sandžaku.

Imali smo izuzetnu saradnju i sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine i organizacijama iz Srbije.

O svim ovim uspješnim saradnjama, njihovim donacijama, pisali smo uredno na našem profilu.

Tokom drugog talasa, u periodu prikupljanja donacija, volonteri Udruženja Svetionik su uporedo sa prikupljanjem donacija i kupovinom sredstava aktivno radili i na terenu, na dostavljanju sredstava bolnicama, kao i na direktnom pomaganju u bolnicama gdje su bili stalno na usluzi, na čemu se, našim volonterima, posebno zahvaljujemo.

Jedna ekipa volontera je radila direktno sa građanima, kupujući im lijekove na poziv i dostavljajući im iste na kućnu adresu.

Ovo je bio težak period za cijeli Sandžak a mi smo se trudili da ga olakšamo zajedno sa kolegama iz drugih organizacija te se ovim putem zahvaljujemo i svima njima, svjedoci smo i njihovog neumornog rada, brige i ljubavi prema Sandžaku.

U nastavku teksta vam predstavljamo detaljniji popis prikupljenih sredstava- kako su potrošena, kao i u kojim mjestima:

 

ZDRAVSTVENI CENTAR U NOVOM PAZARU:

Posteljina, 300 komda, RSD 229.125,00;
Jastuci, 150 komada, RSD 53.000,00;
Total face maske, 4 komada, RSD 105.600,00;
Protokomer, 11 komada, RSD 134.161,20;
Total face maske, 6 komada, RSD 158.400,00;
Skafanderi RSD 10.500,00;
Prenosivi klima uređaji, 7 komada, RSD 200.000,00;
Konctrator za kiseonik (Doniran humanitarnoj organizaciji „Put Sredine“) 1 komad, RSD 70.500,00.
UKUPNO UTROŠENO ZA NOVI PAZAR: RSD 961.286,20
….

DONIRANO U ROBI:
Tablete Vitamin c 4900 kom;
Sirup beli slez 20 kom;
Ampule vitamin c 50 kom;
Maske za kiseonik 60 kom;
Hiruške maske 30.000 kom;
Vizir 200 kom.

—————————————————————

BOLNICA U TUTINU:
Koncetrator za kiseonik, 1 komad, RSD 70.500,00;
Maske, komada, RSD 29.250,00;
Skafanderi, komada, RSD 10.500,00;
EKG pokretni, 1 komad, RSD 153.600,00;
UKUPNO UTROŠENO ZA O.TUTIN: RSD 263.850,00.

DONIRANO U ROBI:
Maske za kiseonik – 20 kom;
Ćebe – 8 kom:
Latex Rukavice – 2500 kom;
Posteljina – 25 kom;
Vizir – 50 kom;
Hiruške maske – 10.650 kom.
———————————————————————–

BOLNICA U SJENICI:

Koncentrator kiseonika, 3 komada, RSD 282.000,00;
Inhalator, 3 komada, RSD 18.000,00;
Dekontaminator za sterilizaciju, 1 komad, RSD 122.400,00;
Metalni sanduk, 15 komada, RSD 98.700,00;
Film za rendgen, 1000 komada, RSD 97.340,00;
UKUPNO UTROŠENO ZA O.SJENICA: RSD 618.440,00

DONIRANO U ROBI:
Ćebe – 8 kom;
Vizir – 60 kom;
Hiruške maske – 10.000 kom.
———————————————————————-

AMBULANTA – RIBARIĆE:

Regulator kisonika, 2 komada, RSD 47.000,00;
Inhalator, 2 komada, RSD 12.000,00;
Controloc, 50 komada, RSD 14.300,00;
Toplomer sa živom, 12 komada, RSD 3.600,00;
Bezkontaktni toplomer, 2 komada, RSD 19.975,00;
Lekovi u Sebečevo, RSD 10.000,00;
UKUPNO UTROŠENO ZA RIBARIĆE: RSD 106.875,00

DONIRANO U ROBI:
Stalak za infuziju – 2 kom;
Ćebe – 2 kom;
Flasteri za inf. – 3 kom;
Esmarhove poveske – 2 kom;
Latex rukavice 500 – kom.
——————————————————————–

BOLNICA U PRIBOJU:

Pulsni oksimetar, 5 komada, RSD 70.500,00;
Beskontaktni toplomeri, RSD 35.250,00;
Regulator za kiseonik, 6 komada, RSD 141.000,00;
Skafanderi, RSD 10.500,00;
UKUPNO UTROŠENO ZA PRIBOJ: RSD 257.250,00

DONIRANO U ROBI:
Posteljina – 15 komada;
Ćebe – 9 komada;
Rukavice Latex – 400 komada;
Pvc rukavice – 2500 komada;
Sredstvo za dez. – 8 komada;
Maske za kiseonik – 20 komada;
Hiruške maske – 1000 komada;
—————————————————————-

OD DONIRANIH SREDSTAVA ZA COVID UKUPNO PODIJELJENO 300 PKAETA ZA UGROŽENE PORODICE

Pored ovih paketa Udruženje je vršilo i redovnu mjesečnu podjelu za svoje korisnike.

Utrošeno za 300 paketa: RSD 705.000,00.

Paketi sa osnovnim životnm namirnicama su podjeljeni porodicama u
N.Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i okolnim
naseljima.

Hvala svima na povjerenju!

Nastavljamo dalje sa radom – za našu zajednicu uz vaše svjetlo! Jer, prijatelj je prijatelju SVETIONIK.

 

Attachments
LANGUAGE »