Prošlo je godinu dana od velikog talasa korona pandemije koji je zahvatio cijelu Srbiju, a koji se najviše, u jednom trenutku, osjetio u Novom Pazaru. Smatramo da je analiza tog, ali i svake vanredne situacije važna za napredak zajednice.

U nastavku vam predstavljamo rezultate ankete koju su građani Sandžaka imali priliku da anonimno popune.

Anketa je nastala u okviru projekta “Urgentna podrška za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom Covid-19” koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcerske “Zajedno za aktivno građansko društvo ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj anketi je mišljenje građana koji su popunili anketu (402 osobe) i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa, Građanskih inicijativa ili udruženja koji učestvuju u realizaciji.

Projekat sprovode Udruženje Svetionik , Fondacija Front, mediji TAKT i Televizija Connect.

 

 

 

 

 

 

    

LANGUAGE »