U utorak, 25.maja, na sastanku sa gradonačelnikom smo imali priliku da, uz podršku medija, javnosti predstavimo projekat „Zajedno za aktivno građanstvo“.
Projekat se sastoji iz dvije faze:
Izrade Strategija djelovanja i komunikacije organizacija civilnog društva i institucija u slučaju pandemija, kao i izrade Web platforme – umrežavanje humanitarnih organizacija na području Sandžaka.
Projekat realizuju NVO Svetionik, Fondacija Front, Televizija Connect i TAKT .
„Ovaj projekat je dugotrajno rješenje koje je potrebno našem gradu, a koje može poslužiti kao primjer i drugim opštinama u mnogim situacijama nevezanim za pandemiju, jer uvijek trebamo biti spremni“, kazao je gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Bisevac
On je istakao i da će grad Novi Pazar aktivno podržati i pomoći realizaciji projekta te da će delegirati osobu ispred gradske uprave koja će aktivno komunicirati sa realizatorima tokom izrade.
Projekat sadrži izradu web platforme koja funkcioniše na principu umrežavanja humanitarnih organizacija na području Sandžaka, kao i strategiju djelovanja i komunikacije organizacija civilnog društva i institucija u slučaju pandemija.
Cilj izrade web-platforme, preko koje bi se uvezale sve humanitarne organizacije, neformalne grupe i pojedinci iz Sandžaka, a koje se bave humanitarnim radom, je spriječavanje dupliranja donacija i vođenje evidencije o pruženoj pomoći institucijama i pojedincima.
Druga faza je Strategija i tiče se udruženog djelovanja i komunikacije organizacija civilnog društva i institucija u slučaju pandemije i nju je predstavio Mirza Aličković ispred Udruženja Svetionik.
Podsjećamo da je jedan od dodatnih problema koji su se dešavali na ljeto 2020. godine u jeku pandemije, bio problem nedostatka komunikacije, zatim dezinformacije i nepotrebno dupliranje donacija.
Ovim projektom želimo izbeći slične situacije koje su nam stvarale dodatne poteškoće u kriznom periodu, jer zajednica dobija dugotrajno rješenje za glavna pitanja u kriznim situacijama.
Institucije koje će učestvovati u izradi Strategije na lokalu su Grad Novi Pazar, Dom zdravlja, Opšta bolnica, Krizni štab grada, te udruženja i pojedinci koji su aktivno djelovali u vrijeme pandemije.
Projekat je podržan od strane švajcarske Vlade i Helvetas Swiss-a,  Helvetas Suisse kao i Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje-GI . Gradjanske Inicijative

Attachments
LANGUAGE »