U okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo”, održan je sastanak sa direktorom Zavoda za javno zdravlje, Šefadilom Spahićem.
Dr. Spahić je najpre upoznat sa samim projektom, nakon čega je i detaljnije upoznat sa Strategijom za komunikaciju sa OCD, institucijama i građanstvom.
Dr. Šefadil je naglasio da je tokom pandemije najveći izazov u komunikaciji bio prava informacija, odnosno nalaženje načina dolaska do prave informacije, na pravi način, te je u pravom trenutku plasirati u javnost.
Još jedan izazov, kako je naglasio, jeste taj da kada jedna informacija dođe, ne obrađuje je jedan odgovoran čovjek, već više ljudi, što je dovelo do toga da se u vrijeme pandemije pojavio veliki broj dezinformacija.
U domenu komunikacije najboljom se pokazala verbalna komunikacija, odnosno organizovanje sastanaka, tribina, savjeta.
Živa riječ se pokazala kao najbolja u takvoj situaciji.
Najopasnije su bile informacije koje su se plasirale preko društvenih mreža, elektronskih medija.
Ovim sastankom smo uz pomoć dr. Šefadila Spahića došli do smjernica koje će nam pomoći u daljoj izradi Strategije za komunikaciju sa OCD, institucijama i građanstvom, i ovim putem mu se zahvaljujemo na saradnji.

Attachments
LANGUAGE »