Multikulturalnost je oduvek bila simbol Novog Pazara koji je od svog nastanka imao svrhu spajanja ljudi različitih kultura, nacija i religija.
U sklopu ovog obilaska učesnici ‘MultiCool School’ su posetili neke od najvažnijih kulturno istorijskih i verskih spomenika Novog Pazara.
Posebna hvala Arminu Giciću na divnom vođenju kroz Novi Pazar.

Attachments
  • 12-5
  • 3-21
  • 2-24
  • 1-23
LANGUAGE »