Klub knjige “Otpor” Ernesto Sabato
Otpor je knjiga u kojoj Sabato kao budni posmatrač ljudske egzistencije poziva na pobunu protiv čovekovog duhovnog pada i gubitka međuljudske bliskosti koja dolazi kao posledica
uništavanja kulturnih vrednosti na kojima su počivale generacije.
Piščeva duboka zabrinutost za čoveka koji, usled gubitka povezanosti sa drugim ljudima i uzdizanjem svog sopstvenog ja, vodi život na granici beznađa, podstiče čitaoca na promišljanja o vlastitiom životu i idealima kojima savremeni čovek teži. Šta za čoveka predstavlja sreća i koliko je spreman da u nju uključi i druge ljude?
Da li je uživanje u materijalnom postalo osnovni čovekov ideal i ko je glavni krivac za to? Ovo su samo neka od pitanja koja autor iznosi pred čitaoca u nadi
da će podstaći promene koje će čoveka vratiti istinskim humanističkim vrednostima,
a spremnost da se otvorimo za drugog čitavim bićem jedan je od preduslova koji su neophodni za čovekovu istinsku sreću.
Gosti su bili uvaženi prof. Ana M. Stišović i pisac Siniša Soćanin.
Učesnici MultiCool School-a su postavljali pitanja i
kroz razgovor sa predavačima analizirali delo.

Attachments
  • 12-4
  • 11-8
  • 6-6
    6-6
  • 5-11
  • 4-12
  • 2-21
  • 1-20
LANGUAGE »