Udruženje Svetionik upućuje

JAVNI POZIV

Stručnoj javnosti, drugim zainteresovanim licima i građanima da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt strategije komunikacije između OCD i institucija u Novom Pazaru, u slučajevima pandemije.

Javna rasprava počinje 15.12.2021. godine i trajaće do 25.12.2021. godine.

Udruženje Svetionik, uz stručnu podršku Grada Novog Pazara, Opšte bolnice Novi Pazar, Zavoda za javno zdravlje, OCD u Novom Pazaru i građana radilo je na pripremi teksta Strategije komunikacije između OCD i institucija u Novom Pazaru, u slučajevima pandemije, 2022-2027 godine. Izrada Strategije je podržano od strane Vlade Švajcarske kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative

Opšti cilj Strategije predstavlja zaštita i unapređenje zdravlja građana Novog Pazara i suzbijanje posledica pandemije, kroz uanpređenje krizne komunikacije i koordisanog delovanje institucija i OCD u Novom Pazaru.
Nacrt Strategije biće dostupan javnosti na internet stranici Svetionika na ovom linku .

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Strategije moguće je dostaviti na e-mail: svetionik@hotmail.rs, tokom perioda trajanja javne rasprave.

Udruženje će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Istovremeno, ovim putem zahvaljuje zainteresovanim stranama koje su doprinijele izradi Strategije.

Okrugli sto u organizaciji udruženja Svetionik uz podršku Grada Novog Pazara, na kojem će se razmatrati Nacrt strategije, održaće se 23. 12. 2021. godine u Svečanoj sali KC, sa početkom u 10h.

LANGUAGE »