U okviru projekta “Zajedno za aktivno građanstvo”, danas, 24. marta, održan je informativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem i članom Gradskog vijeća, Fevzijom Murićem.

Cilj projekta je izrada strategije za preventivno djelovanje institucija te njihovu komunikaciju uslijed nastanka pandemije.

Svetionik projekat sprovodi zajedno sa partnerima Front, Takt i Connect.

Projekat finansira Vlada Švajcarske, preko švajcarske nevladine organizacije HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

LANGUAGE »