“Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savjesti, pa čak ako to od vas i država traži.” Albert Einstein
Boban Stojanović, politikolog, ujedno i doktorat na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bio je cijenjeni gost projekta Balkanska omladinska škola. Na dvodnevnom seminaru održanom u hotelu Tadž, Boban je učesnicima približio krucijalne tačke političkog sistema u Srbiji.
Teme seminara bile su:
– (Ne) demokratski politički režimi – Da li je Srbija demokratija?
– Politički i izborni sistem Srbije – Polupredsjednički sistem i sistem glasanja;
– Javne politike – mere i politike koje uređuju živote svih nas;
– Lokalna samouprava u Srbiji i lokalne politike.
U okviru ovih tema obrađene su mnoge podteme, a cijeli seminar je protekao interaktivno izazvavši veliko interesovanje učesnika.

Attachments
LANGUAGE »