“Bog je lijep i voli ljepotu, a izvor ljepote jeste On sâm.”
Predavanjem na temu “Osobenosti islamske umjetnosti”, održanog od strane uvaženog prof. dr. Nusreta Isanovića, predstavljena su najpoznatija djela islamske arhitekture. Neki od takvih primjera su kompleks građevina Tadž mahal, koje se smatra za najsavršenije djelo ljudske ruke, zatim Alhambra – dvorac u Španiji, Kupola nad Stijenom ili Al Aksa, Sulejmanija džamija, Maurska tvrđava, Velika džamija u Damasku i slična djela.
Nema velike civilizacije bez velike umjetnosti, bez velike filozofije, teologije, i ne može jedna civilizacija postati velika, a da ne prima od drugih civilizacija. Umjetnost teži da ljepotu predstavi u različitim oblicima. Djela islamske umjetnosti zahtevaju da nas djela podsjete na Onog koji daje ljepotu.

Attachments
LANGUAGE »