“Ideja postaje prilika kada zadovolji određene potrebe ili riješi problem koji postoji u zajednici.”
Koje potrebe i problemi se mogu zadovoljiti ili riješiti u našem okruženju i kako ih pretvoriti u poslovne prilike – jedan je od predmeta razgovora koji je obilježio predavanje “Izvori poslovnih ideja”. Ovim predavanjem doc. dr. Ernad Kahrović upoznao je polaznike Balkanske škole sa značajem i manifestacijom ekonomije koja je, kako je rekao cijenjeni predavač, prisutna svuda oko nas.
Uzimajući za primjer Rockefellerov život i djetinjstvo, profesor je približio pojam poduzetništva kao ploda poslovne ideje. Istaknuto je da su važne karakteristike preduzetnika samoostvarenje, samopouzdanje, nezavisnost, upornost i kreativnost.
Izjava koja je privukla pažnju bila je: “Bogat čovjek je onaj koji druge čini bogatim.”

Attachments
LANGUAGE »