Ovogodišnja Balkanska omladinska škola je počela predavanjem prof.dr. Seada Šemsovića na temu “Bosna, Bošnjaci i bosanski jezik – Historijski okviri geneze pojmova”.
Polaznici su imali priliku da čuju činjenice o historiji i razvoju Bošnjaka od najranijih doba do danas.
Oni su dodali da su na ovom predavanju čuli pojedinosti koje prije nisu imali prilike čuti, sa kojima se nisu susretali u toku formalnog obrazovanja.
Želimo se zahvaliti firmi Campi koja je donirala osvježenje prisutnima te doprinijela ljepšoj atmosferi.
O predavaču:
Prof. dr. Sead Šemsović je učesnik i pokretač mnogih projekata vezanih za promovisanje bošnjačkog naroda, bošnjačke kulture kao i maternjeg jezika Bošnjaka.
Glavni je i odgovorni urednik „Godišnjaka“ Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Sarajevu, kao i časopisa Bošnjačka riječ, časopisa za nauku, kulturu i književnost sandžačkih Bošnjaka.
Profesor je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru od njegovog osnivanja i vanredni je profesor na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Attachments
LANGUAGE »