“Javne politike ne kreiraju anđeli, već politički proces koji je daleko od savršenog.”
Demokratija je politički sistem baziran na mogućnosti da narod može da bira svoje predstavnike.
Da li je Srbija demokratska država ?
Da li kod nas postoji sloboda izbora ?
Da li je borba za vlast nešto loše ? .. samo su neke od stavki koje su obrađivane pri ovoj radionici…
Učesnici “Akademije mladih lidera” imali su priliku da svojim prisustvom i interakcijom prošire svoje znanje iz ove oblasti.
O predavaču:
@bobanstojanovic doktorand je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Ključne oblasti istraživanja su mu političke partije, izbori, lokalna demokratija, javne politike, mladi i omladinska politika.
Osnivač je profesionalnog udruženja: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika – GAJP.

Attachments
LANGUAGE »