U okviru projekta “Akademija mladih lidera” održano je još jedno predavanje u Muzeju “Ras”, Novi Pazar. Zahvaljujući dr. Amra Hodžić Jejni i Prof. dr. Ervinu Ćatoviću, učesnici su saznali nešto više o likovnim kolonijama Sandžaka, starom dijelu našeg grada, kao i na koji način bi se mogao očuvati, jer je skoro izmijenjen.
“U Srbiji je registrovano više od 200 likovnih kolonija, a smatra se da je njihov broj mnogo veći. Tradicija likovnih kolonija veoma je izražena, međutim kako njihova forma već dugo nije u skladu sa potrebama savremene umjetnosti, tu tradiciju trebalo je sistematski podržati i dozvoliti joj da se dalje razvija, ali je i preoblikovati, da bi bila bliža savremenim kulturnim i umjetničkim tendencijama.
Likovne kolonije uglavnom se održavaju van većih kulturnih centara, a one se u velikoj mjeri organizuju i na prostoru Sandžaka. “
Poseban osvrt bio je na pismima, gdje je istaknuto nekoliko činjenica o hijeroglifima, klinastom, arapskom pismu i alfabetu.

Attachments
LANGUAGE »