“Da li besciljno tumaramo u životu ili smo istinski znanci?”
“Šta znači intelekt, a šta znanje?”
Kroz predavanje na temu “Učenje kao cjeloživotni proces”, hafiz Bajram Dizdarević, pokušao je da odgovori na ova i još mnoga pitanja.
Objasnio je da intelekt znači adekvatno se pozicionirati u svijetu.
Takođe je rekao da je znanje zreo intelektualni proces koji nam pospješuje to pozicioniranje.
Hafiz Bajram Dizdarević istakao je bitnost odabira ispravnog puta, puta mnoštva, gde pojedinac kao jedna čestica ima uticaj na cjelinu.
Kontaktiranjem sa drugima bivamo obojeni, kako mi, tako i naš život.

 

 

Attachments
LANGUAGE »