“Kulturno nasleđe nikada nije bilo i nikada neće biti apstraktno ljudsko, ono je uvek konkretno ljudsko, tj. nacionalno, individualno-narodno. Ideal kultivirane osobe nije ništa drugo do ideal osobe koja u svakom stanju čuva istinsko čovečanstvo od zaborava. Vrlo je važno – moramo ne samo znati, već i osetiti svoju kulturu.”
Predavanje je održano u prostorijama Muzeja “Ras”. Predavači su bili Doc. dr. Naka Nikšić i dr. Fuad Baćićanin.
Doc. dr. Naka Nikšić istakla je da je tradicija obilježavanja mevluda u okviru kulturnog nasleđa Bošnjaka, a dr. Fuad Baćićanin govorio je o alhamijado književnosti i njenoj primeni na našim prostorima.

Attachments
LANGUAGE »