Mr. Fuad Čekić održao je predavanje na temu
“Mladi u građanskom društvu”, u toku kojeg je, zajedno sa polaznicima Akademije mladih lidera govorio o važnosti slobode u svetu religije.
“Da li je dobro ono što je samo po sebi dobro, ili je dobro ono što Bog kaže da je dobro?”
Svako ima pravo na izbor. Čovek će kroz otkriće sopstvene slobode, koja je inovativna stvar, pronaći svrhu i cilj života.
Nakon obraćanja predavača održana je radionica gdje su članovi bili rasporedjeni u timove, pokušavajući da novostečenim znanjem reše date zadatke.

 

 

 

 

Attachments
LANGUAGE »