“Omladina koja želi da misli, simbol je pun snage i želje za onim najplemenitijim u zajednici.”
Tokom seminara u Podgorici, mr. Sulejman Bugari održao je predavanje na temu “Aktivizam mladih”.
Aktivizam, kao i to da čovek nadje smisao života , svrha je postojanja.
U suprotnom, pasivnost nas može dovesti do ravnodušnosti.
Istakao je takođe, da se početak duhovnog putovanja, odnosi na rad bez očekivanja nagrade.
Drugi dio predavanja je bio posvijećen dijalogu, gdje su učesnici Akademije putem pitanja, komentara i replika mogli sudjelovati.

Attachments
LANGUAGE »