U toku interaktivnog razgovora sa predsjednicom Vijeća polaznici Akademije su imali priliku da saznaju kako funkcioniše Bošnjačko nacionalno vijeće, koje su ingerencije Vijeća, da se upoznaju sa ovlaštenjima i aktivnostima koje sprovodi.
Članovi su kroz komunikaciju sa predsjednicom stekli nova znanja o akcijama koje se sprovode radi unapređenja, kao i o pravu Bošnjaka u našoj državi.
Upoznali su se i sa radom ove institucije i načinom njenog funkcionisanja.

Attachments
LANGUAGE »