Dijalog sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem
U okviru dijaloga učesnici Akademije imali su priliku da saznaju kako funkcioniše gradska uprava, da pitaju gradonačelnika Nihat Bisevac za rešavanje problema u našoj zajednici, kao i da pohvale sam rad.
Perspektivni, mladi ljudi temelj su i pokretač društva.
Gradonačelnik je predstavio bitnost učešća mladih u okviru naše zajednice.
Sloboda i znatiželja mogu doneti dobro, kako pri planiranju, tako i pri realizaciji promena.

Attachments
LANGUAGE »