U sklopu programa Akademija Mladih Lidera održana je prva kreativna radionica na temu “Aktivizam u zajednici“.
Trener na radionici bio je Admir Smajović.
Na radionici se govorilo o tome kako
mladi trebaju biti usmjereni ka pronalsku unutrašnjih motiva kako bi se angažovali i kako bi korist od njihovog rada i djelovanja imala cijela zajednica.
O predavaču:
Po struci pravnik, osnivač je i izvršni direktor FOKRED-a. Specijalnost mu je projektni menadžment, te pisanje projekta, a profesionalno se bavi držanjem treninga i radionica na teme kao što su : javni nastup, vještina pisanja projekata, leadership. Savjetnik je u Nacionalnom savetu Aškalija i CODU (Centar za autizam i razvojne smetnje).
Polaznici Akademije mladih lidera pokazali su posebno interesovanje za ovu temu.
Cilj radionice jeste doprinos lokalnoj zajednici i afirmacija mladih ka aktivizmu.

Attachments
LANGUAGE »