Posts
Svetionik added 25 new photos to the album: BYS: MELODIJE ORIJENTA.

Melodije orijenta su svuda oko nas, ali na pitanje 鈥 拧ta je zapravo orijentalna muzika, odgovor nam je dao predava膷 Antonije Tot.
膶lanovi Balkanske omladinske 拧kole imali su priliku da saznaju mnoge interesantne informacije vezane za makamski sistem u muzici pomenutog pravca. Od toga kako je nastao i gdje do toga kako se svira i koji su instrumenti potrebni kako bi se ta melodija rodila.
Antonije Tot je 膷lanovima pokazao i primjerom kako zvu膷i melodija orijenta, sviraju膰i raz...li膷ite instrumentale na svom, tradicionalnom instrumentu koji se zove Ut.
膶lanovi BYS-a su nakon predavanja postavljali pitanja predava膷u a za kraj zamolili za jo拧 jedan instrumental protkan orijentom.
Predava膷 ovog programa, Antonije Tot trenutno poha膽a master studije sociologije u Lisabonu.
On je jo拧 tokom srednje 拧kole po膷eo da se zanima za muziku Istoka kada je uvideo veze izme膽u orijentalne i ovda拧nje muzike, bilo u vidu zajedni膷kih melodija, ili preko deljenih elemenata poput muzi膷kih skala i ritmova.
U Beogradu sa klarinetistom Sinanom A膰ifovi膰em i hazanom Stefanom Sabli膰em bio 膷lan nekoliko sastava koji izvode orijentalnu muziku. Primarno svira ut (vrstu laute), uz jo拧 saz i buzuki.
Poha膽ao tri seminara u sklopu muzi膷ke radionice "Lavirint" na Kritu, u膷e膰i od velikih majstora osmanske klasi膷ne muzike 鈥 bli啪e se upoznao sa muzi膷kom kulturom Istoka i makamskim muzi膷kim sistemom kod vokaliste i nejzena Hristosa Barbasa, o vokalnoj tehnici kod vokaliste Ahmeta Erdodulara, a o tehnici na utu kod majstora Jurdala Tokd啪ana.
沤elja mu je da svoju strast za muzi膷ku tradiciju koja nije dovoljno poznata na ovim prostorima podeli sa drugima.

See More
Videos
Retrospektiva prethodne Balkanske omladinske 拧kole
28
Pakovanje namirnica za socijalno ugro啪ene porodice.
235
30
POSLANIK U MOM SRCU -TUTIN
94
17
Photos
Posts

馃帀BUDI UVIJEK PUN MLADOSTI VOLJENI GRADE!
#dangradanp
#559
馃挋

Image may contain: outdoor, text that says 'UDRU沤ENJE SVETIONIK Budi wijek pun voljeni 559. SRETAN RO膼ENDAN! PHOTO: E艩REF D沤.'

馃摚NASTAVLJAMO SA PREPORUKAMA!
U ovom postu vam nudimo super preporuke za zdravu ishranu od Zilhe Trtovac Smaki膰 koja vodi stranicu @np_home_fitness .

馃幎Svako mo啪e intuitivno da prepozna 拧ta je to orijentalno u muzici.
Na na拧im prostorima, gdje je muzi膷ka kultura oblikovana uticajima i sa Zapada i sa Istoka, odre膽eni muzi膷ki elementi su poznati kao lajtmotivi Orijenta: odre膽ene skale, ritmovi, vokalna tehnika i melizmi, osobeni za neke stilove (膷algijska muzika) i 啪anrove (膷o膷ek), i sli膷no.
Ali, koliko je zapravo orijentalna muzika uticala na zvuke zapadnja膷ke muzike ili obrnuto, i jo拧 puno toga o melodijama Orijenta sazna膰e...mo od Antonija Tota u petak u 18:00膷 na online predavanju.
Predavanje organizujemo u okviru projekta "Balkanska omladinska 拧kola".
Ako i vas interesuje ova tema, mo啪ete nam poslati poruku na Facebook-u ili instagramu i mi 膰emo vam poslati link za povezivanje i prisustvovanje predavanju.
.
.
#BYS2020
#SVETIONIK
@yurtdisiturkler

See More
Image may contain: text that says 'YTB SVETIONIK Udru啪enje Svetionik orijenta On line predavanje Predava膷: Antonije Tot Petak, 17. 04. 2020. godine'
Svetionik added 9 new photos to the album: BYS: Filmsko ve膷e - MALCOLM X.

鈥濲a sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje.鈥 (Malcolm X)

Drugi film o kojem smo razgovarali bio je 鈥濵alcolm X鈥!
Nakon 拧to smo svi odgledali film, pri膷ali smo o 啪ivotu i djelu Malcolma X-a zajedno sa Ivanom Ejubom Kosti膰em.
Ivan Ejub Kosti膰 nas je detaljnije upoznao sa 啪ivotom Malcolma X-a i ukazao na to da je upravo Malcolm simbol svih grupa, manjina, koje se bore za svoja prava i slobodu bez obzira gdje 啪ive....
膶lanovi Balkanske omladinske 拧kole su nakon Kosti膰evog izlaganja, postavljali pitanja i davali svoja vi膽enja i komentare vezane za film ali i za aktivizam Malcolma X-a.
Ivan Ejub Kosti膰 je doktorand na Fakultetu politi膷kih nauka, Univerziteta u Beogradu.
Radio je kao predava膷 na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum i jedan je od osniva膷a Balkanskog centra za Bliski istok, 膷iji je i izvr拧ni direktor.

Koautor je knjige 鈥濸rogonjeni islam鈥 i knjige 鈥濻avremena islamska misao鈥 i 鈥濺eligija, verovanje i gra膽anski identitet鈥. 膶lan je upravnog odbora Evropske muslimanske mre啪e sa sjedi拧tem u Briselu i stalni je saradnik na izdanju Yearbook of Muslims in Europe.
Autor je brojnih nau膷nih radova i tekstova iz oblasti islamskih studija. 膶est je komentator za vode膰e medije u zemlji i regionu na temu Bliskog istoka, islama i islamofobije.

See More

馃摚馃摚VA沤NO DA ZNAMO O
MALCOLMU X
Malcolm X (Malkolm Eks), ro膽en kao Malcolm Little, poznat i pod imenom El-Hajj Malik El-Shabazz bio je borac za ljudska prava u Americi i jedan od najuticajnijih Afro-Amerikanaca.
Malcolm Little, poznatiji kao Malcolm X, ro膽en je 19. maja 1925. godine u Nebraski.
Otac mu je bio sve拧tenik Earl Little, koji je ubijen kada je Malcolmu bilo pet godina, a majka mu je nakon o膷evog ubistva zavr拧ila u psihijatrijskoj ustanovi. Malcolm i njegova bra膰a i ...sestre predati su udomiteljskim porodicama.
Malcolm je zbog niza krivi膷nih djela koje je po膷inio u Harlemu u New Yorku, 1946. godine, osu膽en na zatvorsku kaznu. Dok je bio u zatvoru po膷eo je slijediti pokret 鈥淣acija Islama鈥 i pre拧ao na islam.
1952. godine Malcolm je iza拧ao iz zatvora i po izlasku postao jedno od klju膷nih imena pokreta 鈥淣acije Islama鈥 . Nedugo nakon toga odrekao se prezimena Little i u znak po拧tovanja prema neznanim afri膷kim precima, po膷eo koristiti prezime 鈥淴鈥.
Zbog neslaganja unutar pokreta napustio je 鈥淣aciju Islama鈥, a nakon odlaska na Had啪d啪, odlu膷io se boriti za prava svih ljudi.
15. feruara 1965. godine njegova ku膰a u New Yorku bila je meta bomba拧kog napada u kojem niko nije povrije膽en.
21. februara iste godine ubijen je u oru啪anom napadu dok je dr啪ao govor u Harlemu.
Malcolm X zbog borbe koju je pru啪ao i ideja za koje se zalagao dok je bio 啪iv, i nakon smrti nastavlja biti inspiracija mnogih.
Preporu膷ujemo film: Malcolm X u kojem glavnu ulogu igra Denzel Washington i novu seriju na Netflix-u "Who kiled Malcolm X"
.
.
.
#BYS2020
#SVETIONIK
#YTB

See More
Image may contain: one or more people, text that says '沤IVOT DJELO MALCOLMAX X RAZGOVOR KOMENTARISANJE FILMA SA 膶LANOVIMA BALKANSKE OMLADINSKE 艩KOLE THE AUTOBIOGRAPHY OF X'

Danas se razli膷ite vrste informacija lako 拧ire putem medija i zato nam je potrebno znanje kako da prepoznamo la啪nu informaciju i za拧titimo se uticaja takve. Tako膽e je potrebno i da znamo koju informaciju mo啪emo a koju ne bi trebali da dijelimo. Upravo iz tog razloga, za 膷lanove Balkanske omladinske 拧kole, organizovali smo on line radionicu 鈥淢edijska i informaciona pismenost鈥 sa Nerminom Zilki膰 Buhi膰.
Nermina je kroz razli膷ite primjere i ankete prikazala kako djelotvorno pris...tupiti informacijama i upoznala nas i sa popularnim temama kao 拧to su propaganda, govor mr啪nje, botovi, trolovi, informacioni ratnici, itd.
U toku radionice, u膷esnici su se aktivno uklju膷ivali, komentarisali temu, postavljali pitanja i istakli da je upravo istra啪ivanje o ovoj temi od velike va啪nosti danas, kako bi se ispravno i ta膷no informisali u svakom trenutku.
Nermina Zilki膰 Buhi膰 je master anglista. 2018. godine poha膽ala je obuku za trenera za medijsku i informacionu pismenost i od tada je po膷ela svoju misiju medisjkog opismenjavanja u Novom Pazaru. Uspje拧no vodi 拧kolu za strane jezike, bavi se pisanjem proze, poezije i nau膷nih radova iz oblasti jezika i multimodalnosti. Najponosnija je na 膷lanstvo u 膷itala膷kom klubu Bibliophile NP koji je osnovan 2018. godine, a gdje je jedna od osniva膷a i redovnih 膷lanova.

See More

馃摚馃摚Kako bismo u膷inili zanimljivim dane u izolaciji, odlu膷ili smo da se dru啪imo sa vama putem instagram storija, a onda dijelimo va拧e preporuke za filmove, knjige i druge sadr啪aje svima!
馃摻馃幀Ve膷eras vam predstavljamo TOP 10 filmova koje ste nam pro拧log mjeseca slali.
馃馃枈Pi拧ite nam u komentaru, koji je od ponu膽enih filmova vama najdra啪i?
.
....
.
#SVETIONIK
#top10filmova
#ostanikodku膰e

See More
Svetionik added 12 new photos to the album: Klub knjige:Rukopisi ne gore.

鈥淯mjetnost ima mo膰 da nas dotakne i probudi ono najbolje u nama鈥, kazala je profesorica Ana Sti拧evi膰 Milovanovi膰 dok je razgovarala sa polaznicima Balkanske omladinske 拧kole (BYS) o knjizi 鈥淔arenhajt 451鈥.
Nas je umjetnost pokrenula da, iako smo u ku膰ama, razgovaramo o knjizi, pro拧lom, budu膰em i sada拧njem vremenu, tj. o onom vremenu o kojem je Rej Bredberi pisao.
Knjiga govori o dru拧tvu u kojem se knjige sistemski spaljuju a svako 膷itanje i posjedovanje knji啪evnih djela je kr...ivi膷no djelo. U takvom svijetu dominira televizijski program, cenzura, literatura je 鈥瀡rsta na ivici izumiranja鈥. Posao vatrogasaca u ovoj knjizi je da uni拧tava najilegalniju robu 鈥 拧tampane knjige, a zajedno s njima i ku膰e u kojima su skrivane.
Montag, vatrogasac, je zadovoljan svojim poslom i nikada se nije zapitao o posledicama toga 拧to radi. Svakog dana vra膰a se ku膰i svom jednoli膷nom 啪ivotu sa ispraznom suprugom Mildred koja dane provodi u dru拧tvu svoje televizijske 鈥瀙orodice鈥(gledaju膰i rijalitije). Sve dok ne upozna mladu Klaris koja 膰e mu pri膷ati o pro拧lim vremenima kada ljudi nisu 啪ivjeli u strahu i kada su smjeli da imaju svoje ideje umjesto onih koje propovjeda televizija, odnosno kada su smjeli da razgovaraju i razmi拧ljaju.
O knjizi te o pitanjima da li knjige danas postaju nezanimljive, za拧to mladi gube osje膰aj za knjigu, o prisutnoj cenzuri u knji啪evnim djelima i medijima, kako se probuditi iz stanja spava膷a u koje nas tjeraju moderni sadr啪aji, razgovarali su u膷esnici BYS-sa na prvom klubu knjige kojem smo dali naziv 鈥淩ukopisi ne gore鈥.
Prva ekranizacija ove knjige bio je film iz 65'. godine 鈥濬ARENHAJT 451鈥, a drugo izdanje filma desilo se 2018. godine sniman savremenom tehnologijom.

Mentor 鈥淜luba knjige鈥 profesorica knji啪evnosti dr. Ana S. Milovanovi膰 je prijatelj Balkanske omladinske 拧kole od samog po膷etka. Ona je zavr拧ila Filolo拧ki fakultet Univerziteta u Beogradu a 1989. godine dobija zvanje magistar metodi膷kih nauka i 2010. godine doktorira na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.Saradnik je na mnogim internacionalnim projektimana, u膷esnik na preko 60 nau膷nih i profesionalnih konferencija 拧irom Evrope i Balkana i jedan je od najve膰ih knji啪evnih kriti膷ara u Srbiji.

See More

馃巿Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a cilj obele啪avanja ovog dana je bu膽enje svesti i razumevanja kako bi se po拧tovala prava ljudi s Daunovim sindromom i pobolj拧ao njihov polo啪aj, a samim tim i kvalitet 啪ivota.
馃巿Danas je prvi dan prole膰a, svet oko nas se ponovo ra膽a i ba拧 danas je pravo vreme za podse膰anje da smo sre膰ni samo onda kada ne pravimo razlike me膽u ljudima i kada smo zajedno!
.
.
....
#worlddownsyndromeday
#svetionik

See More
Image may contain: 1 person, text that says '21.03.2020. DAN OSOBA SA DAUNOVIM SINDOROMOM SRE膯A JE KADA SMO ZAJEDNO! SVETIONIK'
Svetionik added 16 new photos to the album: BYS: FILMSKO VE膶E.

Za prvo filmsko ve膷e, u okviru Balkanske omladinske 拧kole, odabrali smo film Wag the dog!

Wag the Dog je satiri膷na komedija Barryja Levinsona iz 1997. s Robertom De Nirom i Dustinom Hoffmanom, nastala prema romanu Ameri膷ki junak Larryja Beinharta.

Film najvi拧e govori o uticaju medija na javnost o 膷emu smo i razgovarali nakon 拧to smo pogledali film.

Da li ste znali da je Narodna biblioteka najstarija ustanova kulture u Srbiji?

Taj podatak i jo拧 puno informacija saznali smo od bibliotekara Narodne biblioteke Srbije.

Osim predavanja, koja smo organizovali u okviru Balkanske omladinske 拧kole, organizovali smo posjetu Narodnoj biblioteci i Narodnom pozori拧tu.

...

U Narodnoj biblioteci smo saznali sve o njenom nastanku i va啪nim djelima koja se 膷uvaju u njoj i vidjeli neke od legata zna膷ajnih pisaca i umjetnika iz na拧e zemlje.
Va啪no je znati da posle 2000. godine, Biblioteka 膷ini zna膷ajne korake, u prvom redu u otvaranju prema svijetu, pri 膷emu Centar za me膽unarodnu saradnju dobija intenzivniju i zna膷ajniju ulogu.

Centar za nau膷ne informacije inicira osnivanje Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON), koji omogu膰ava pristup velikim elektronskim bazama 膷asopisa sa preko 6000 naslova. Pokre膰e se veliki broj novih projekata. Jedan od njih je i osnivanje Centra Virtuelne biblioteke Srbije (VBS i jo拧 mnogo drugih va啪nih projekata koji 膷ine Biblioteku pristupa膷nijom.

U Narodnom pozori拧tu pogledali smo predstavu 鈥淚zbira膷ica鈥 ura膽enu po knjizi autora Koste Trifkovi膰a.

U doba kada je pisao, Kosta Trifkovi膰 je bio duhovit kriti膷ar zaparlo啪ene dru拧tvene sredine. Sama predstava je i danas vrlo popularna jer je njena tematika prilago膽ena svakom vremenu.

See More
Svetionik added 20 new photos to the album: BYS: PREDAVANJA U BEOGRADU 鈥 II DIO.

Tre膰i dan predavanja rezervisali smo za medije!

U膷esnici Balkanske omladinske 拧kole 膷uli su od novinara Al Jazeere, Marka Suboti膰a, kako mediji uti膷u na javnost ali i kako istra啪iti informaciju koja nas zanima.

Marko Suboti膰 radi za Al Jazeeru Balkans kao dopisnik iz Beograda. Novinarstvom se bavi od 2000. godine. Karijeru je po膷eo u redakciji beogradske TV B92, gdje je kao novinar radio prvo na radiju, a potom na televiziji 12 godina. Zavr拧io je obuku za Reuters Business Rep...orting.

Nakon predavanja i dru啪enja sa Markom, okupili smo se i uradili evaluaciju svih dosada拧njih predavanja.

See More
Svetionik added 28 new photos to the album: BYS: PREDAVANJE U BEOGRADU - I DIO.

艩ta je demokratija i koje su odlike savremenih demokratija? Kako funkcioni拧e izborni a kako partijski sistem? Kako funkcioni拧e lokalna samouprava i 拧ta su to javne politike?

Na sva ova pitanja, u膷esnici Balkanske omladinske 拧kole, dobili su odgovore od strane predava膷a Bojana Stojanovi膰a, magistra politikologije i politi膷kog komentatora u na拧oj zemlji.

Predavanja se odr啪avaju u Beogradu, gdje smo, u okviru pomenutih tema, imali i temu 鈥淯loga organizacija civilnog dru拧tva i aktivizam鈥 a o kojoj nam je govorio Dobrica Veselinovi膰.

Koji su najzna膷ajniji bo拧nja膷ki nau膷nici u 20. vijeku iz oblasti jezika i knji啪evnosti?
Kakav je njihov doprinos i koji su njihovi tragovi od kojih mi danas bolje znamo o sebi kao narodu?
Na sva ova pitanja dobi膰ete odgovore u subotu, 07. 03. u 18:00膷 od prof. dr. Seada 艩emsovi膰a.
Predavanje realizujemo u okviru Balkanske omladinske 拧kole.

Image may contain: text
Svetionik added 50 new photos to the album: BYS- PREDAVANJE: UVOD U PRAVO.
March 5

Pravo je sistem pravnih propisa kojima se reguli拧u dru拧tveni odnosi, 膷ija primjena je sankcionisana od strane dr啪ave.

________________________________________________________________________________________________________

艩ta svako treba da zna o pravu? Na koji na膷in se razlikuje pravo od pravde i pravi膷nosti? I jo拧 mnogo pitanja smo imali vezanih za prava na koja smo dobili odgovore od uva啪enog profesora Emira 膯orovi膰a.

...

U okviru Balkanske omladinske 拧kole, danas smo realizovali predavanje 鈥濽vod u pravo鈥 na kojem su u膷esnici imali priliku da se upoznaju sa osnovima prava i pravnog sistema na拧e dr啪ave.

U膷esnici su u toku predavanja aktivno u膷estvovali postavljaju膰i pitanja i davaju膰i komentare na postavljlene teze od strane profesora, 拧to je ujedno i cilj ove vrste predavanja.

Balkanska omladinska 拧kola 膰e se realizovati u naredna tri mjeseca, gdje 膰e se organizovati niz ovakvih i sli膷nih predavanja vezanih za razli膷ite teme, kao i radionice od strane vrhunskih trenera i predava膷a.

See More

U膶IMO TURSKI JEZIK ZAJEDNO

Volite da u膷ite i istra啪ujete strane jezike, a posebno turski jezik koji je trenutno popularan u svijetu?

Onda ste prava osoba za kurs koji organizujemo u okviru Balkanske omladinske 拧kole!

...

Kurs je potpuno besplatan i realizuje se svakog petka od 17膷 u prostorijama Udru啪enja Svetionik.

Prijave su u toku, javite nam se porukom putem facebook-a ili instagrama.

See More
Image may contain: text that says 'ABC KURS TURSKOG JEZIKA YTB SVETIONIK BALKAN YOUTHSCHOOL'
Comments
Write a comment...

  • Nejra Mededovi膰 Pamukcu Iz mog profesionalnog iskustva kad je kurs besplatan prijavi se puno neozbiljnih ljudi koji brzo odustanu kad shvate da je ucenje stranog jezika tezak i mukotrpan posao, a nas narod se tesko prihvata bilo cega sto mu je veci zahmet. XD Tako da se nadam da ce se javiti ozbiljni kandidati.
    • Svetionik Nejra Mededovi膰 Pamukcu
      Po拧tovana, ima istine. Ovaj kurs je u okviru projekta koji je finansijski pokrio odr啪avanje istog, pa smo hteli da damo 拧ansu i onima koji nisu deo projekta. Nadamo se da 膰e potencijalni kandidati to ceniti.
Svetionik added 29 new photos to the album: BYS: RADIONICA - UVOD U DEBATU 鈥 at Svetionik.

Debata je konstruktivno su膷eljavanje suprotstavljenih mi拧ljenja i ima za cilj da izna膽e optimalno rje拧enje za neko konkretno, problemati膷no pitanje.
_______________________________________________________________________________________________

Dvodnevnom radionicom 鈥淯vod u debatu鈥 po膷eli smo realizovanje nove, Balkanske omladinske 拧kole.

...

Trener ovih radionica je Ognjen Miladinovi膰 koji je dugi niz godina koordinator i predava膷 na mnogim projektima vezanim za debate 拧irom Srbije.

Svi 膷lanovi ovogodi拧nje 拧kole imali su priliku da se upoznaju sa tehnikama debatovanja ali i koliko je samo znanje o na膷inu debatovanja zna膷ajno.

Radionicu smo realizovali u dva dijela. Prvi dio bio je vezan za tehniku debate dok su u drugom dijelu polaznici 拧kole, podijeljeni u grupe, vodili debate na zadate teme od strane predava膷a.

See More