blog-grid

Melodije orijenta su svuda oko nas, ali na pitanje – šta je zapravo orijentalna muzika, odgovor nam je dao predavač Antonije Tot. Članovi Balkanske omladinske škole imali su priliku da saznaju mnoge interesantne informacije vezane za makamski sistem...

Continue Reading