Tvoja Stipendija

Project Detail

Vidi projekat

TVOJA STIPENDIJA

U cilju podsticanja kontinuiranog učenja udruženje “Svetionik” dodjeljuje stipendije studentima osnovih akademskih i mater studija kao i učenicima srednjih škola sa teritorije Sandžaka. Projekat funkcioniše tako što udruženje “Svetionik”novčane donacije dobijene od strane ljudi iz našeg regiona, nakon detaljnog filtriranja, prosleđuje prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju kriterijume.

I- USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju, imaju učenici srednjih škola, osnovnih i master studija.

Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti učenici od I do IV razreda srednje škole, studenti od  I do IV godine osnovnih studija kao studenti na master studijama.

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa:

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, djeca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima) imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju.

Broj stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu udruženja za odgovarajuću godinu.

II- POTREBNA DOKUMENTA

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je u prvom krugu dostaviti prijavni formular i kopiju lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik stipendije i prethodne godine, od dokumenata će podneti samo potvrdu o upisu na tekuću godinu srednje škole, fakulteta ili master studija.

Ukoliko im bude odobrena stipendija moraju dostaviti dokumenta koja će potvrditi navedene podatke o školovanju i porodičnim primanjima.

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa:

Osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

1.Učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja.

2. Kandidati iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;

3. Liica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima –mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu udruženja invalida.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III- KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspjeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspjeha od V do VIII razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspjeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole,

– Na osnovu uspjeha u predhodnim godinama osnovnih studija, tj. na osnovu uspjeha u srednjoj školi za studente I godine osnovnih studija.

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice učenika.

Kandidat za dobijanje stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom.

Konačna  rang-lista kandidata se prosleđuje na mail svim učenicima koji su konkurisali za stipendiju, i izdaje se javno saopštenje na stranicu udruženja. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka ili usled prekidanja redovnog školovanja.

 

Attachments
  • pic2-3
  • pic2
  • stip
  • 14211996_1302901729744060_5166403403912805297_n