fbpx

Udruženje Svetionik raspisuje konkurs “Tvoja stipendija” za 2020. godinu. Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola, kao i studenti osnovnih i master studija.

Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti učenici od I do IV razreda srednje škole i studenti od II do IV godine osnovnih studija i studenti na master studijama.

Stipendija se dodjeljuje prema sljedećim kriterijumima, tj. prema sljedećim grupama studenata /učenika:

 • Prva grupa su studenti i učenici sa dobrim prosjekom ocjena i oni koji su ostvarili dobre rezultate u dosadašnjem školovanju.
 • Druga grupa su studenti i učenici koji dolaze iz porodica sa niskim mjesečnim primanjima.
 • Treća grupa su studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim i težim bolestima. Studenti iz ove grupe mogu konkurisati od I godine fakulteta i iznad.

 

POTREBNA DOKUMENTA

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je popuniti i dostaviti:

        1.Prijavni formular –  prijavni formilar se popunjava online. To možete učiniti klikom ovde

 

Nakon što popunite online forular potrebno je da dostavite i popunite sledeće formulare:

          1. Motivacionono pismoklikom ovdje možete preuzeti motivaciono pismo;

          2. Preporuku klikom ovdje možete preuzeti preporuku;

          3. Kopiju jednog identifikacionog dokumenta (lična karta/đačka knjižica/indeks/pasoš);

          4. Potvrdu o upisu godine srednje škole/fakulteta/master studija;

          5. Potvrda o položenim ispitima / prosjeku ocjena za prethodnu godinu (da biste dobili besplatnu potvrdu potrebno je da se obratite studentskom parlamentu i naglasite da je za konkurs “Tvoja stipendija”);

          6. Potvrda o visini primanja članova porodice koje su u radnom odnosu.

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, osim gore navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj društvenoj grupi i to:

      Kandidati bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad i umrlice preminulih roditelja;
      Kandidati iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
      Lica sa invaliditetom i lica sa težim hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu Udruženja lica sa invaliditetom;

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično u prostorijama udruženja Svetionik. Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

 

KRITERIJUMI ZA DOBIJANJE STIPENDIJA

Kriterijumi za dodjelu stipendije kandidatima utvrđuje se na osnovu 4 kriterijuma:

 1. kriterijum: Uspjeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
  Za studente:
  Na osnovu uspjeha u predhodnim godinama osnovnih studija, tj. na osnovu uspjeha u srednjoj školi za studente I godine osnovnih studija.
  Za srednjoškolce:
  Na osnovu opšteg uspjeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike II, III i IV razreda srednje škole, odnosno opšteg uspjeha od V do VIII razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole.
 2. kriterijum: Socijalno-ekonomskog statusa porodice,  koji se utvrđuje se na osnovu prosjeka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice učenika.
 3. kriterijum: Da li su kandidati iz osjetljivih društvenih grupa.
  Studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima – također imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju.
 4. kriterijum: Volontiranje i aktivizam. Važnu ulogu ima i to da li je kandidat društveno aktivan, odnosno da li volontira i učestvuje u akcijama i projektima koje su korisne za zajednicu . Projekat „Tvoja stipendija“ želi da promoviše i podstakne mlade da volontiraju i budu aktivan dio zajednice, zbog toga se ovaj kriterijum značajno boduje prilikom odabira kandidata, jer smatramo da je uloga svakog pojedinca da kroz društveni rad doprinosi svom okruženju.

ROK I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 09. decembra 2019. do 10. januara 2020. godine.

Neblagovremeno dostavljena i nepotpuna konkursna dokumentacija, kao i dokumentacija podnijeta od strane neovlašćenih lica, neće biti razmatrana.
Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već kandidat lično).

Kandidat za dobijanje stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom u udruženje Svetionik, ulica Šabana Koče br. 11.

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 10:00h do 14:00h.

Konačna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici i socijalnim mrežama Udruženja.

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja iste. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka ili ukoliko korisnik napusti redovno školovanje.

ISPLATA STIPENDIJE

Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje studentu/učeniku u iznosu od 6.000 RSD na 10 jednakih mjesečnih rata.
Broj stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Udruženja za odgovarajuću godinu.

VAŽNE SMIJERNICE

Prvo popunjavate online aplikacioni formular, i tek nakon toga dostavljate ostalu dokumentaciju. Motivaciono pismo ima važnu ulogu prilikom odabira kandidata za stipendiranje. Preporuka takođe ima važnu ulogu u odabiru kandidata.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0