fbpx

Cilj tribine jeste da problematizuje odnos islama i pojedinih aspekata modernosti i ponudi moguće odgovore na pitanja koja se tiču položaja i identiteta mladih muslimana u savremenom svetu, tradicije, rodne ravnopravnosti, odnosa muslimana spram sekularne države kao i odnosa Islama i medija.

Prisutnima na tribini obratiti će se:

Ivan Ejub Kostić – Balkanski centar za Bliski istok

Elvir Duranović – Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

Samedin Kadić – Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Sumeja Ljevaković – Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka

Davor Marko – Medijski analitičar

Amina Šemsović – Moderatorka

Related Post

Leave us a reply

*

*